Kontakt

Stowarzyszenie "SiKReT" Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 21
NIP: 631-241-13-19

Numer konta głównego Stowarzyszenia "SiKReT" Gliwice:
składki członkowskie - 63 1050 1298 1000 0022 9175 8155

Numer konta Klubu Pływackiego "SiKReT" Gliwice:
opłaty treningowe, wpłaty na sprzęt sportowy, wpłaty na zgrupowania sportowe - 82 1050 1298 1000 0022 9175 8395

Prezes Stowarzyszenia "SiKReT" Gliwice
mgr Piotr Walke - 603 127 129
e-mail: walke@sikret.org.pl

Kierownik Klubu Pływackiego "SiKReT" Gliwice
mgr Mirosław Witkowski - 534 300 043
e-mail: plywanie@sikret.org.pl

Koordynator Sekcji Masters
mgr Joanna Zagała - 601 427 257
e-mail: j.zagala@ecotrade.pl