Historia

Klub Pływacki „Sikret” Gliwice od 1 stycznia 2018 jest samodzielnym Klubem sportowym działającym na prawach Stowarzyszenia.
Wcześniej był jedną z trzech sportowych sekcji Stowarzyszenia „SiKReT” - da
wniej Gliwickiego Towarzystwa Sportu i Klultury o tej samej nazwie. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy gliwickich nauczycieli Michała Lachowicza, Mirosława Witkowskiego i Piotra Walke w 2003 roku, a działalność rozpoczęło na początku 2004 roku. Oprócz pływackiej, działają również sekcje siatkarska i sportów zimowych. Pierwotnie członkowie GTSiK „SiKReT” zajmowali się głownie organizacją turniejów siatkarskich, zarówno halowych jak i plażowych. Jednak wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom mieszkańców miasta Gliwice oraz dostrzegając swój potencjał nie tylko organizacyjny ale i trenerski, podjęto decyzję o rozpoczęciu szkolenia rekreacyjno-sportowego dzieci i młodzieży. Najpierw powstała sekcja siatkarska, później pływacka i sportów zimowych. Skupiając w obrębie Stowarzyszenia ludzi kreatywnych, a przede wszystkim wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów oraz instruktorów, w niespełna kilka lat udało się stworzyć prężnie działający wielosekcyjny klub, który odnosi liczne sukcesy sportowe na arenie krajowej oraz zapewnia profesjonalną organizację zajęć i szkolenie sportowe dla kilkuset zawodników. Obecnie "SiKReT" to ponad 800 zawodników trenujących siatkówkę, pływanie i narciarstwo.

Klub Pływacki „SiKReT” Gliwice (najpierw jako sekcja pływacka) działa od 2006 roku. Inspiracją do powstania sekcji była zauważalna potrzeba stworzenia w Gliwicach warunków do rozwoju uzdolnionej pływacko młodzieży, która z racji niewielkiej ilości godzin jakie oferowały liczne szkółki pływackie w naszym mieście, wyczerpuje możliwości sportowego rozwoju i podnoszenia swoich umiejętności pływackich. Oprócz grup treningowych w sekcji pływackiej od początku realizowany był drugi projekt związany ze szkoleniem czyli Sportowe Klasy Pływackie, działające początkowo tylko w Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach, a później również w Szkole Podstwowej nr 32 w Gliwicach oraz w Gimnazjum nr 11 w Gliwicach.. Klasy sportowe funkcjonują dzięki owocnej współpracy Zarządu Stowarzyszenia „SiKReT” z Dyrekcjami powyższych  Szkół. W ramach zajęć sportowych cały czas prowadzone są profesjonalne i skoordynowane treningi, które pozwalają osiągnąć poziom zawodniczy umożliwiający starty w zawodach pływackich rangi wojewódzkiej jak i również ogólnopolskiej i międzynarodowej W związku z takim założeniem w sekcji trenują zarówno wyselekcjonowane osoby, które potrafią pływać kilkoma stylami oraz osiągają minimum dobre czasy w pływaniu dystansowym jak i początkujący adepci. Głównym celem sportowo - organizacyjnym jest skupienie w obrębie jednego klub uzdolnionej pływacko młodzieży z terenu miasta Gliwice, która w krótkim czasie może reprezentować nasze miasto w zawodach pływackich na terenie całego kraju.

Znacznym przełomem w działalności Klubu Pływackiego „SiKReT” Gliwice było zarówno nawiązanie współpracy z Samorządem Miasta Gliwice jak i budowa basenu o wymiarach olimpijskich (50 x 25 m.). Dzięki tej współpracy jak i możliwościom jakie stwarza gliwicki „Olimpijczyk” rozbudowano struktury sekcji o nowe grupy treningowe i nowe działy sportowe.
 

SiKReT Gliwice

Medale/Miejsca na podium
rok 2016
złoto (1 m.)214
srebrno (1 m.)176
brąz (1 m.)148
Przyjdź, zobacz
i trenuj
z najlepszymi!
Skontaktuj się z nami!
534 300 043