Statut i regulaminy

Klub Pływacki "SiKReT"działa w oparciu o aktualnie obowoązujące ustaway, rozporządzenia, Ststut Stowarzyszenia "SiKReT" Gliwice i wewnętrzne regulaminy.

STATUT KLUBU PŁYWACKIEGO "Sikret" GLIWICE

REGULAMIN KLUBU PŁYWACKIEGO

REGULAMIN SPORTOWYCH KLAS PŁYWACKICH